Ahilik

13. yüzyılda Anadolu’da ortaya çıkan temelde ticari ve mesleki işbirliğine dayanan esnaf teşkilatıdır. Ahlaki ilkeleri teşkilatın en önemli misyonlarındandır. Ahilik aynı zamanda siyasi, sosyal ve kültürel etkilere de sahiptir. Ankara tarihinin önemli bir parçası olan ahilik geleneği uzun yıllar şehir kültürünün hakim unsurlarından olmuştur. Hatta Moğol istilasının ardından ortaya çıkan siyasi boşlukta Ahiler tarafından Ankara’da otonom bir yönetim (1290-1354) kurulduğu dahi ifade edilmektedir. Ahiler Ankara’da pek çok eser bırakmış, bir kısmı günümüze ulaşmıştır.

Category:
Date: