Ankara Anıtı

M.Ö 20-25 yıllarında inşa edildiği düşünülen Augustus Tapınağı’na sonradan takılan isim. Roma İmparatoru Augustus’un Ankara’yı Roma sınırlarına katması ve burayı Galatların eyalet merkezi yapmasına ithafen inşa edilmiştir. Tapınağın en önemli yönü üzerinde İmparator Augustus’un yaptığı işleri anlatan propaganda niteliğindeki yazıtlardır. Latince ve Yunanca olarak iki dilde yazılan bu yazıtlar Theodor Mommsen tarafından “Yazıtlar Kraliçesi” olarak isimlendirmiştir.

Category:
Date: