Bağ Evi

Bağ ve bahçelerin içine kurulan ve mevsimlik göç edilen evlerin genel adı. Ankara’yı çepeçevre saran bağlara, mevsimlere göre genelde de yaz aylarında göç edilirdi. 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden bu gelenek kent kültürünün ve şehrin kültürel mirasının önemli bir unsuruydu. Bağ evleri, hem ailelerin bağ ve bahçelerde küçük çaplı üretim yaptıkları yer hem de yazlık olarak kullandıkları tatil mekanlarıydı.

Category:
Date: