Bayramiyye

Ankara’nın manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli’nin 15.yüzyılın başında temellerini attığı ve onun adına atfen isimlendirilmiş tasavvuf ekolünün-tarikatının ismi. Anadolu’da doğan ve yaşayan bir mutasavvıf tarafından kurulan ilk tarikat olması bakımından ayrıca önemlidir. Merkezi Ankara olan tarikatın etkisi, geniş Osmanlı coğrafyasının farklı yerlerine ulaşmış ve birçok tarikata ilham kaynağı olmuştur.

Category:
Date: