Hergele

Opera (İtfaiye) Meydanı’nın eski ismi. Anadolu’da at ve inek sürülerine hergele denilmektedir. Şehrin otlatılmaya götürülecek at ve inekleri burada toplandığı için bu isim verilmiştir. Bir dönem meydan şehirler arası terminal olarak kullanılmasından ötürü herkesin geldiği yer anlamında “Hergelen” olarak da anılmıştır. Daha sonra meydanın ismi önce İtfaiye sonra ise Opera olarak değiştirilmiştir.

Category:
Date: