Makarr-ı İdare

Karar yeri, karargah, merkez anlamını taşıyan makarr ile idare kelimesinin birleşiminden doğar ve başkent, hükümet merkezi, idare merkezi anlamına gelir. Ankara’nın başkent oluşunun ilanı bu tamlama zapta geçirilmiştir. 9 Ekim’de Malatya Mebusu İsmet Paşa tarafından Ankara’nın başkent olmasına ilişkin tek maddelik bir kanun teklifi verilmiştir. Alınan karara göre “Türkiye Devletinin makarr-ı idaresi Ankara’dır” şeklindeki teklif 13 Ekim 1923 tarihinde oy çokluğuyla kabul edilmiş ve Ankara başkent ilan edilmiştir.

Category:
Date: