Zıtlar Mecmuası

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir adlı eserinin Ankara bölümünde farklı medeniyetlerin bu şehirde bir sentez halinde yaşadığını anlattığı satırlarda, Augustus mabediyle Hacı Bayram-ı Veli Camii’nin yan yana oluşunun felsefi derinliğine atfen söylediği söz. Tam cümle şu şekildedir: “…terkiplerin en manalısı İmparator Augustus’un şerefine toprağa dikilmiş mermer bir kaside olan Roma mabedinin kalıntılarıyla yanı başındaki Hacı Bayram-ı Veli Camii’nin beraberce teşkil ettiği zıtlar mecmuasıdır.”

 

 

 

 

 

Category:
Date: